Jak obniżyć koszty gazu w przedsiębiorstwie?

16 stycznia 2020

Dobre gospodarowanie energią elektryczną pozwala firmom znacznie obniżyć wydatki. Na prądzie oszczędzanie jednak się nie kończy – duże znaczenie ma również optymalizacja kosztów gazu ziemnego. Jakie kroki należy podjąć, aby rachunki za gaz nie były zbyt dużym obciążeniem dla firmowego budżetu?

Omawiamy sposoby na obniżenie wydatków z tytułu paliwa gazowego w firmach

Wielu przedsiębiorców, chcąc zaoszczędzić, koncentruje się wyłącznie na energii elektrycznej, podczas gdy równie duży potencjał oszczędnościowy tkwi w paliwie gazowym. Nasze doświadczenie pokazuje, że dzięki przemyślanym zmianom z tym zakresie można obniżyć koszty działalności o 10–20%. Wachlarz metod i narzędzi wykorzystywanych w tym celu jest całkiem spory, a zacząć należy od tego co zwykle – czyli audytu efektywności energetycznej.

Niższe koszty paliwa gazowego – jak zacząć oszczędzać?

Zebranie niezbędnych danych to podstawa jakichkolwiek działań optymalizacyjnych. W tym celu powinno się przeprowadzić rzetelny audyt instalacji i urządzeń gazowych. W zakładach przemysłowych będą to wszelkiego rodzaju piece, kotły i nagrzewnice, w innych przedsiębiorstwach głównie sprzęt odbierający energię cieplną, czyli np. centralne ogrzewanie czy wentylacja.

Do sporządzenia audytu potrzebne są parametry techniczne poszczególnych urządzeń, harmonogramy ich pracy, opisy sposobu eksploatacji itp.

Podczas wykonywania audytu energetycznego kluczowy jest też odpowiedni dobór punktów pomiarowych oraz metod pomiaru urządzeń i instalacji gazowych. Wyniki muszą być odczytywane z właściwą częstotliwością i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Badana jest m.in. regulacja urządzeń, izolacja, sprawność energetyczna i wiele innych aspektów ich pracy. Z całą pewnością nie jest to zadanie, którego przedsiębiorstwa mogą podjąć się na własną rękę. Wsparcie zewnętrznej firmy specjalizującej się w optymalizacji kosztów energii jest więc w wielu przypadkach konieczne.  

Optymalizacja kosztów gazu powinna być zawsze poprzedzona audytem energetycznym

Ogromne źródło danych stanowią również faktury za paliwo gazowe. Ważne jest, by zgromadzić wszystkie faktury z okresu nie krótszego niż ostatni rok i przeznaczyć do analizy każdą z nich. Wybiórcze przeglądanie nie da bowiem pełni obrazu, który jest potrzebny do przygotowania dobrego planu oszczędnościowego dla przedsiębiorstwa.

Optymalizacja kosztów paliwa gazowego – analiza i działanie

Kolejnym krokiem do obniżenia kosztów paliwa gazowego jest szczegółowa analiza zgromadzonych danych. Im jest ich więcej, tym dokładniejsze wnioski uda się na ich podstawie wyciągnąć. Te zaś posłużą za przygotowanie dokładnego, wieloaspektowego planu oszczędnościowego, który może uwzględniać również zmianę dostawcy paliwa gazowego lub negocjację aktualnej umowy.

Optymalizacja kosztów paliwa gazowego zawsze powinna przebiegać w oparciu
o wcześniej przeprowadzoną inwentaryzację urządzeń i instalacji
 gazowych oraz zgromadzone dane.

Jeśli nie wykonasz wszystkich niezbędnych kroków, nie spodziewaj się zadowalających rezultatów. Wniosek z tych rozważań jest bardzo prosty: Chcesz zaoszczędzić? Zadbaj o to!

 

Poproś o wsparcie profesjonalistów.

Zapraszamy do rozmowy na temat optymalizacji kosztów paliwa gazowego w Twojej firmie.

Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów i pozwól nam skutecznie zadbać o swój portfel!

Skontaktuj się!