Audyty energetyczne

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego mają wszystkie przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat spełniły co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • zatrudniały średniorocznie 250 pracowników lub więcej
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży produktów lub usług (bądź operacji finansowych) wynoszący więcej niż 50 milionów euro (równowartość tej sumy w złotych) i jednocześnie suma ich aktywów na koniec jednego z tych lat była wyższa niż 43 miliony euro.

Oznacza to, że duże przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić obowiązkowy audyt w określonym terminie, aby uniknąć kary finansowej (ta wynosi do 5% przychodów). Nie znaczy to jednak, że małe i średnie firmy nie powinny być audytem energetycznym zainteresowane. Wręcz przeciwnie – warto go przeprowadzić, ponieważ:

  • wskazuje on obszary firmowej gospodarki, które wymagają udoskonalenia;
  • stanowi doskonałą rekomendację technicznych i ekonomicznych rozwiązań, które poprawią efektywność energetyczną firmy;
  • jest punktem wyjścia do wszelkich działań mogących generować znaczne oszczędności;
  • przyczynia się do spełnienia normy ISO 50 001;
  • jest wymagany do uzyskania dofinansowania unijnego w ramach tzw. białego certyfikatu.

Przeprowadź audyt energetyczny swojego przedsiębiorstwa

Jako zespół specjalistów w dziedzinie efektywności energetycznej przeprowadzamy audyty energetyczne przedsiębiorstw, dające podstawę do osiągania realnych oszczędności. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego i niezawodnych metod auditingu opracowujemy rzetelne i wiarygodne raporty oraz proponujemy najkorzystniejsze dla klienta rozwiązania oszczędnościowe. Skontaktuj się z nami, a zobaczymy, co warto poprawić w Twojej firmie, abyś mógł zaoszczędzić więcej!