Jest dofinansowanie dla przedsiębiorców za 2019 rok! Jak je uzyskać?

31 marca 2020

30 czerwca 2020 – zapamiętaj tę datę, jeśli chcesz otrzymać wsparcie finansowe z tytułu podwyżki cen energii, jaka miała miejsce w zeszłym roku. Przewidziana rekompensata dla przedsiębiorców może wynieść nawet 200 tysięcy euro. Kto ma prawo ubiegać się o taką pomoc i jak to zrobić? Odpowiadamy na kluczowe pytania.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc de minimis do końca czerwca 2020 roku.

#1 Co to za dofinansowanie?

Nowelizacja ustawy prądowej z czerwca 2019 r. gwarantuje średnim i dużym przedsiębiorstwom możliwość otrzymania stosownej rekompensaty finansowej za drugie półrocze minionego roku. Mówiąc ściślej, chodzi o okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019. Wsparcie to odbywa się w ramach pomocy de minimis i nie obejmuje firm z sektora energochłonnego, dla których przewidziano inną formę wynagrodzenia. Do programu nie kwalifikują się również małe i mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ te ustawowo uprawnione są do uzyskania niższych stawek za energię elektryczną. Pomoc, o której mówimy, dotyczy więc tylko firm liczących co najmniej 50 pracowników.

#2 Jakiej wysokości dopłaty mogę się spodziewać?

Jednostkowa stawka rekompensaty wynosi 15 zł za każdą zakupioną i zużytą megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej we wspomnianym wyżej przedziale czasowym. Znaczy to tyle, że im więcej energii Twoje przedsiębiorstwo zużyło w tym okresie, tym większego dofinansowania możesz się spodziewać.

Jest jednak pewne ograniczenie wynikające z przepisów prawnych odnośnie do pomocy de minimis. Maksymalna kwota, jaką może uzyskać firma w ramach tego programu, wynosi 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat. Każdy podmiot gospodarczy, który będzie ubiegał się o wsparcie, zostanie szczegółowo rozliczony z pomocy, jaką pobierał w ostatnich latach, tak aby kwota dofinansowania nie przekroczyła tego progu. Warto nie pomylić się przy składaniu oświadczenia, ponieważ w przypadku stwierdzenia próby oszustwa grozi odpowiedzialność karna.

Maksymalna kwota pomocy de minimis w ciągu 3 lat wynosi 200 tys. euro.

#3 W jaki sposób mogę ubiegać się o przyznanie rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii?

Najważniejsze, co musisz zrobić, to złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie pomocy de minimis do Zarządcy Rozliczeń SA. Wniosek ten dotyczy jednak nie całego półrocza, lecz każdego kwartału kalendarzowego z osobna – czyli składamy jeden wniosek za III kwartał 2019 r. i drugi za IV kwartał. W dokumencie trzeba wskazać wolumen zakupionej energii elektrycznej w danym kwartale, musisz również podać dokładną wysokość wnioskowanej rekompensaty obliczoną na podstawie odpowiednich danych z faktur za prąd. Do tego dochodzi jeszcze wspomniane wcześniej oświadczenie o pobieranej dotychczas pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat. Wszystkie te formalności nie są łatwe do przebrnięcia, jednak zdecydowanie jest o co walczyć.

#4 Do kiedy mam czas na złożenie wniosku i kiedy otrzymam rekompensatę?

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca bieżącego roku, więc warto się pospieszyć, aby okazja nie przepadła. Wypłaty dofinansowania możesz spodziewać się najpóźniej 40 dni po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarządcę Rozliczeń SA.

Pamiętaj również, że wniosek przesyła się online, zatem należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy przedsiębiorca musi zrobić to osobiście – wymogi prawne wykluczają opcję scedowania tego zadania na pełnomocnika.

#5 Kto w takim razie może dopomóc mi w całym tym procesie?

Ze względu na dużą czasochłonność oraz trudności formalne, jakie często występują na drodze do uzyskania pomocy de minimis, przedsiębiorcy chętnie korzystają z kompleksowego wsparcia Euro-Energii w tym zakresie. Obejmuje ono:

  • pełną analizę danych z faktur z odpowiedniego okresu (zużycie energii, obowiązujące stawki itp.);
  • badanie i przedstawienie realnych możliwości uzyskania jak najwyższego dofinansowania;
  • sporządzenie wniosku w taki sposób, by zmaksymalizować szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Zapewniamy pełną opiekę nad całym procesem, którego zwieńczeniem jest uzyskanie przez Ciebie przysługującej Ci rekompensaty.


Uzyskaj dofinansowanie dzięki naszemu wsparciu.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji!

Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów i pozwól nam skutecznie zadbać o swój portfel!

Skontaktuj się!