Modernizacja układów pomiarowych – kiedy i po co?

29 września 2021

Jednym z najskuteczniejszych sposobów generowania oszczędności w obszarze zużycia energii jest zmiana sprzedawcy prądu na takiego, który wychodzi z korzystniejszą ofertą. Aby proces ten był w ogóle możliwy, przedsiębiorca musi spełniać tzw. zasadę TPA. To z kolei często wiąże się z koniecznością modernizacji układów pomiarowych w firmie. Ale po kolei…

Fachowiec przeprowadza modernizację układu pomiarowego w firmie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jako przedsiębiorca masz swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Istnieją jednak pewne ograniczenia tej swobody, z których najistotniejszym jest zasada dostępu stron trzecich do sieci dystrybucyjnej (third party access – TPA). Zasadę tę musi spełnić każdy odbiorca prądu z sieci średniego lub wysokiego napięcia, czyli z grup taryfowych A i B. O ile rzecz jasna chce mieć możliwość wyboru sprzedawcy prądu.

Na czym polega zasada TPA?

Aby Twoje przedsiębiorstwo spełniało zasadę TPA, musi mieć odpowiednio przystosowany układ pomiarowo-rozliczeniowy. Dotyczy to więc przede wszystkim okablowania, liczników prądu, listew kontrolnych czy przekładników prądowych i napięciowych. Do tego dochodzą zasilacze awaryjne, zegary synchronizujące i inne podzespoły mające wpływ na działanie układu. Konieczność spełnienia określonych wymogów technicznych wynika z prawa energetycznego, które z kolei oparte jest na dyrektywach Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Wiele przedsiębiorstw chcących skorzystać ze swobody wyboru sprzedawcy prądu musi najpierw przeprowadzić modernizację układów pomiarowych. Koszty takiej inwestycji bywają bardzo różne, choć najczęściej oscylują w zakresie od 10 do 40 tys. zł. W szczególnych przypadkach zdarzają się odchylenia od tego przedziału zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.

Specjalista dostosowuje układ pomiarowy do zasady TPA.

Jak przebiega modernizacja układu pomiarowego?

Zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania modernizacyjne, złóż wniosek do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej o wydanie dokumentu z aktualnymi warunkami technicznymi Twojego układu pomiarowego. Gdy otrzymasz te wytyczne, zleć firmie zewnętrznej przeprowadzenie wizji lokalnej, na podstawie której zostanie oszacowany zakres prac oraz ich koszty. Powstanie również projekt modernizacji. Jeśli zastanawiasz się, kto może się tym zająć, to jesteś w dobrym miejscu. Usługa dostosowania układów pomiarowych do zasady TPA to jedna z kluczowych pozycji w ofercie Euro-Energii.

Przeprowadzenie modernizacji musi rzecz jasna zostać udokumentowane i zatwierdzone. W tym celu ponownie zgłoś się do operatora sieci, który sprawdzi zgodność układu z projektem i wystawi dokument potwierdzający spełnienie warunków TPA przez Twoje przedsiębiorstwo. Od tego momentu masz możliwość dowolnego wybierania spośród dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej. Jednocześnie wciąż będziesz korzystać ze swojej lokalnej sieci przesyłowej.

Wybór atrakcyjniejszego z perspektywy uwarunkowań Twojej firmy sprzedawcy prądu w rezultacie przełoży się na oszczędności. A w sytuacji wciąż rosnących cen energii każdy choć trochę tańszy sprzedawca może okazać się zbawienny.

 

Zleć modernizację układu pomiarowego specjalistom.

Euro-Energia poleca się jako zaufany partner w zakresie oszczędzania energii elektrycznej.

Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów i pozwól nam skutecznie zadbać o swój portfel!

Skontaktuj się!