Outsourcing zarządzania energetyką – kiedy się opłaca?

23 maja 2023

Prowadzenie mądrej polityki energetycznej przedsiębiorstwa wymaga czasu, kompetencji i świetnej znajomości sektora, często połączonej z wiedzą techniczną. Podobnie jak wiele innych aspektów funkcjonowania firmy, zadanie to można powierzyć zewnętrznym specjalistom. Czy taki pomysł ma szansę opłacić się w perspektywie czasu, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

Outsourcing zarządzania energetyką polega – w dużym uproszczeniu – na bieżącej analizie zużycia energii i wyciąganiu wniosków, które prowadzą do poprawienia wydajności systemu energetycznego firmy. Ostatecznym celem tego procesu jest generowanie oszczędności poprzez zmniejszenie wydatków na prąd i gaz. Firmy specjalizujące się w tym zakresie są w stanie odciążyć management przedsiębiorstw z całkiem sporej puli obowiązków. Dodajmy, że część z nich wymaga specjalistycznej wiedzy i zaawansowanych narzędzi, a także śledzenia na bieżąco trendów, szans i zagrożeń związanych z rynkiem energii.

Wiele firm, jak np. sieci sklepów, średnie i duże zakłady przemysłowe czy kompleksy biurowe, korzysta z outsourcingu energetycznego. Dobór firmy outsourcingowej powinien być jednak przemyślany i uwzględniać kilka czynników, które mają wpływ na powodzenie współpracy. W kolejnych akapitach tego artykułu omówimy krótko każdy z elementów, na jakie warto zwrócić uwagę, szukając wsparcia w tej dziedzinie.

Kompleksowość usług – od audytu po wdrożenie planu

Outsourcing ma najwięcej sensu wtedy, gdy obejmuje pełne spektrum działań w zakresie zarządzania zużyciem energii. Firma, która podchodzi do tematu rzetelnie, powinna w pierwszej kolejności zaproponować przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który wykaże, na jakich polach możliwa jest jej poprawa. Kolejnym dużym krokiem najczęściej jest przygotowanie planu oszczędnościowego na ustalony okres (np. pół roku, rok lub dłużej). Następnie specjaliści powinni wesprzeć Cię w realizacji działań przewidzianych w planie. W zależności od indywidualnych ustaleń takie wsparcie może mieć charakter doradczy lub wykonawczy.

Transparentność raportowania

Ważne, aby na początku współpracy ustalić formę ewaluacji działań firmy outsourcingowej. Jak będzie wyglądało raportowanie, na bazie jakich pomiarów mają być sporządzane raporty, w jaki sposób będą omawiane ich wyniki – to kluczowe pytania, które warto zadać potencjalnemu kontrahentowi. W Twoim interesie jest to, aby nie tylko mieć regularny (jeśli nie bieżący) dostęp do statystyk efektywnościowych firmy, lecz także umieć prawidłowo je interpretować.

Z drugiej strony – pamiętaj, że aby móc poprawnie działać, zatrudnieni specjaliści muszą mieć zapewniony wgląd do wszystkich dokumentów Twojej firmy, związanych (choćby pośrednio) z wydatkami na energię elektryczną. Współpraca powinna więc opierać się na zasadzie obustronnej transparentności, której granice zarysujecie podczas spotkań wstępnych. Pomóc w nieskrępowanej wymianie informacji zawsze może umowa o zachowaniu poufności.

Honorarium zależne od wygenerowanych oszczędności

Efekty działań nastawionych na obniżenie rachunków za energię są mierzalne. Co za tym idzie – rozliczanie uzależnione od rezultatów w takich przypadkach jest uzasadnione. Warto rozmawiać z firmami, które w ramach swojego wynagrodzenia pobierają jasno określony procent od wygenerowanych oszczędności. Takie podejście jest zwyczajnie uczciwe, o ile bezpośrednim celem współpracy ma być obniżenie rachunków za prąd.

Do wyjątków należą oczywiście takie usługi, których efekt zależy od dalszych kroków Twojej firmy, jak np. przeprowadzenie audytu, modernizacja układu pomiarowego czy wdrożenie programu monitorującego zużycie. Te czynności same w sobie nie wygenerują Ci oszczędności, lecz dopiero otworzą drogę do działań mających bezpośrednie przełożenie na wysokość Twoich wydatków na prąd i gaz.

Podsumowując: outsourcing zarządzania energetyką przedsiębiorstwa ma szansę opłacić się wtedy, gdy:

  • obejmuje szerokie spektrum działań: od audytu po ewaluację;
  • odbywa się w sposób transparentny dla obu stron;
  • usługi zorientowane na bezpośrednie generowanie oszczędności są rozliczane od efektów.

To trzy najważniejsze kryteria, od których może zależeć skuteczność tego typu współpracy. Upewnij się, że Twój potencjalny podwykonawca spełnia je wszystkie.

 

Poznaj nasze podejście.

Umówmy się na rozmowę zapoznawczą, podczas której opowiemy Ci o naszej metodzie działania.

Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów i pozwól nam skutecznie zadbać o swój portfel!

Skontaktuj się!