Wszystko, co warto wiedzieć o białych certyfikatach

8 października 2019

Jako polski przedsiębiorca możesz zarobić na oszczędzaniu energii. Nie tylko poprzez rozsądne gospodarowanie zasobami energetycznymi, ale również bezpośrednio dzięki inwestycji w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną Twojego przedsiębiorstwa. Umożliwiają to białe certyfikaty, które posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii oraz na wolnym rynku.

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające skuteczność inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ich istnienie zawdzięczamy Unii Europejskiej, która priorytetowo traktuje temat ochrony środowiska, a co za tym idzie – dba o to, by państwa członkowskie były zorientowane na oszczędność energii. Polska również zobligowana jest do tego typu działań, dlatego w 2011 roku na mocy ustawy o efektywności energetycznej został u nas wdrożony system białych certyfikatów. Ma on prowadzić do poprawy efektywności energetycznej w obszarach, na które składają się odbiorcy końcowi, urządzenia potrzeb własnych oraz dystrybucja i przemysł. Obecnie system przyznawania świadectw efektywności energetycznej opiera się na ustawie z 20 maja 2016 roku.

Kto może ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów?

Przede wszystkim przedsiębiorstwa, które planują inwestycje poprawiające efektywność energetyczną. Dzięki białym certyfikatom takie firmy mogą uzyskać dodatkowe środki pieniężne na wykonanie modernizacji. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorstwo otrzymało już premię termomodernizacyjną, to ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej nie ma już możliwości uzyskania białego certyfikatu.

Co daje posiadanie białego certyfikatu?

Już sama inwestycja w zwiększenie oszczędności energetycznej wiąże się z oczywistymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Biały certyfikat umożliwia jednak otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację tego celu. Dzięki temu nakłady przeznaczone na modernizację zwiększającą efektywność energetyczną zwracają się jeszcze szybciej.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Białe certyfikaty wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Wniosek o ich wydanie należy złożyć, zanim wybierze się wykonawcę lub zamówi niezbędne urządzenia. Warunkiem przyznania świadectwa efektywności energetycznej jest zaplanowanie inwestycji, która spowoduje, że średnioroczna oszczędność energii finalnej wyniesie co najmniej 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Założenia weryfikowane są podczas audytu efektywności energetycznej, a raport z niego to bezwzględnie wymagany dokument, który dołącza się do wniosku składanego w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Staranne zaplanowanie inwestycji oraz pozytywne przejście audytu dają realne szanse na uzyskanie białego certyfikatu. Oferujemy w tym zakresie kompleksową pomoc – wskażemy obszary, w których efektywność energetyczna może być większa, przeprowadzimy audyt i wesprzemy Cię na każdym etapie realizacji inwestycji.

Wykorzystaj szansę na poprawienie wyników finansowych Twojego przedsiębiorstwa i zapoznaj się z naszą ofertą.

Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów i pozwól nam skutecznie zadbać o swój portfel!

Skontaktuj się!